WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ STATUTOWYCH DLA CZŁONKÓW
NSZZ "Solidarność" GZUG GLIWICE"


1.

Zgon członka związku.

150 zł.

2.

Zgon członka rodziny

100 zł.

3.

Urodzenie dziecka

200 zł.

4.

Odprawa emerytalno-rentowa.

150 zł.


--------------------------------------------------------------
W razie problemów skontaktuj się z nami lub ze swoim przedstawicielem na oddziale.

Banery