Statut:


Jednolity tekst statutu NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" po wprowadzeniu zmian uchwalonych podczas XVII Krajowego Zjazdu Delegatów w dniu 28 maja. 2004


--------------------------------------------------------------
W razie problemów skontaktuj się z nami lub ze swoim przedstawicielem na oddziale.

Banery